Ürünlerimiz

Master Film

Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır.

Master filmin kalitesi, ambalaj üzerine yapılan barkod baskısının barkod okunduğu sırada herhangi bir sorun yaratmaması ve ilk okumada okunması ile anlaşılır.

Matbaada ya da etiketçide herhangi birşey bastırmak için gerekli olduğu gibi, barkod bastırabilmek için de bir film mutlaka gerekmektedir. Ürünleri üzerinde barkod sembollerini kullanmak isteyen firmalara, Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm Üreticisi firmaların verdiği başlıca hizmet EAN standartlarına uygun barkod masterfilmleri hazırlamaktır. Barkod gibi teknik detayları oldukça karışık olan bir konuda her isteyenin barkod filmi üretmesi uygun bulunmamış ve T.O.B.B. tarafından konuyu bilen Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm Üreticisi firmalar görevlendirilmiştir.

Barkod okuyucusu üreten firmalar, okuyucularının EAN standartlarına uygun barkodları okuyabileceğini garanti ederler.

Şu halde barkodun okunabilirliğini sağlamak, barkodun EAN standartlarına uygun olmasına bağlıdır. Firma, bastığı barkodun bu özellikleri taşımasını Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm Üreticisi firmasından da destek alarak sağlamak durumundadır.

Master filmin kalitesi aşağıdaki ölçütlere bağımlıdır:

Boyut: Barkodun boyutları büyültme faktörüne (magnification factor) bağımlıdır. Bir barkod büyültme faktörü ile tanımlanan sınırlar içerisinde kalmazsa okunma sorunları yaşanır. Barkodun boyutlarında yapılacak herhangi bir değişiklik okumayı riske sokabilir.,

Çubuk Yüksekliği: Çubuk yüksekliği, barkodun boyuna (uzunluğuna) bağlı olarak seçilmelidir. Kısaltma işleminin uygulanması barkodun okunmaması riskini doğurur.

Renk: Barkodun yer aldığı yüzeyin rengi çok önemlidir. Barkodun okunabilmesi için barkoddaki koyu çubuklar ile zemin rengi arasında yeterli kontrast sağlanmış olmalıdır. Genel olarak açık renklerin (kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler de dahil olmak üzere) zeminde olması, çubukların ise koyu renklerden (siyah, lacivert, koyu yeşil gibi) seçilmesi uygun olur. Okunabilir ve okunamayan renk kombinasyonları için TOBB-GS1 Türkiye'ye başvurulabilir.

Günümüzde bir ürünün dış ambalajının tasarımı bilgisayar ile (barkod yeri boş bırakılarak) yapılmakta, bilgisayardan basılan film ile ürünün ambalajının baskısı yapılmaktadır. Firma grafikerine hazırlattığı ambalaj filmi ve Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm Üreticisi firmadan aldığı barkod masterfilmi ile matbaasına gider. Bu iki film matbaada yapıştırılmak suretiyle monte edilir ve baskıya geçilir.