BİLGİ HİZMETİ SAĞLAYICI

EAN-UCC Sistemi ve barkod teknolojisi konusunda teknik donanım ve bilgi birikimine sahip, yerleşik satış ve hizmet organizasyonu olan,

EAN-UCC Sistemi konusundaki bilgi birikimi ve hizmet yeterliliği Global Standartlar Merkezi’ nce onaylanan ve sertifikalandırılan, Global Standartlar Merkezine üye firmalara EAN-UCC Sistemi konusunda teknik bilgi hizmeti veren tüzel kişiliklerdir.

LGİ HİZMETİ SAĞLAYICI FİRMALARDAN ALINACAK HİZMETİN NİTELİĞİ:

·      Firmadaki mal ve bilgi hareketinin EAN-UCC Sisteminin gereklerine göre düzenlenmesinde sistem geliştirme danışmanlığı

·      EAN-UCC Barkodlarının paket ve taşıma birimleri üzerine uygulanması

·      Ürün numaralarının oluşturulması

·      EAN-UCC Sisteminde sözü edilen, malın üretici-dağıtıcı-alıcı-satıcı ortamlarında el ve yer değiştirmesini izleyen otomasyon ve bilişim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık

·      Barkoda dayalıbilişim sistemlerinin ve uygulamaların geliştirilmesinde danışmanlık

·      Barkod yazıcı, barkod okuyucu vb. donanımların seçimi ve edinilmesinde danışmanlık

·      EAN-UCC Sistemindeki uygulamaların yorumlanması, anlaşılması ve uyarlanması amacıyla firmayı bilgilendirme

Barkod etiketi ya da master filminin standartlara uygun olarak basılması

Barkod sistemini kullanabilmek için yapılması gerekenler

T.O.B.B. / Global Standartlar Merkezi' ne Barkod kullanmak için başvuru:

Ürünlerinin ambalajlarıüzerine barkod sembollerini bastırmak isteyen firmalar, öncelikle Türkiye Odalar Borsalar Birliği / Global Standartlar Merkezi 'ne bir başvuru yapmak durumundadırlar.
Başvuru şu şekilde yapılır:

a)Direkt olarak T.O.B.B.'nden ve Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm üreticisi firmalardan alınabilecek olan başvuru formları doldurulur.
1-Başvuru formu ; Firmaya ait bilgiler (Firmanın ünvanı, Adresi,Telefonu vs.) bu forma yazılır.
2-Firmanın faaliyet konusu bilgileri formda işaretlenir.
3-Üzerinde Noter Tasdikli Taahhütname yazan form Firmayı temsile yetkili kişi yada kişilerce noter huzurunda imzalanır ve tasdik ettirilir.
4-Firma barkod uygulayacağı ürünlerin tanımını liste haline getirerek evraklarına ekler.

b)Bu formlarla T.O.B.B. / Global Standartlar Merkezi tarafından istenen diğer evraklar:
1-Firmanın Kayıtlı olduğu odadan yıl içinde alınmış; Oda Kayıt Sicil Sureti "Faaliyet belgesi",
2-Geçmiş takvim yılına ait Gelir tablosu (İçinde bulunulan takvim yılı içinde kurulan firmalar gelir tablosu yerine Ticaret sicil gazetesi örneğini),
3-Gelir tablosuna uygun sisteme giriş ücretinin yatırıldığını gösterir Banka dekontu örneği eklenir.

c)Formlar,istenen evraklar ve giriş aidatının ödendiğini belgeleyen banka dekontu Firmamıza gönderilir.

d) Firmamız evrakların tam olduğunu ve eksiksiz doldurulduğunu tespit ettikten sonra, dosyayı T.O.B.B.'ne ulaştırır ve firmaya üretici kodu tahsis edilmesini sağlar.
Bu yapılan başvuru karşılığında T.O.B.B. firmaya bir firma kodu tahsis eder. Firma bir kez başvuru yapmak ve firma kodu almak suretiyle 1.000 çeşit ürüne barkod basma yetkisine sahip olur. Firma bundan sonraki işlemlerini anlaşmış olduğu Teknik danışman veya Barkod masterfilmi üreticisi firma ile yürütür.

Bilgi hizmet sağlayıcı ve Masterfilm üreticisi firmalar:

T.O.B.B.'nden firma kodunu alan firma, bundan sonra barkodlarını üretmek için anlaşmış olduğu Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm üreticisi firmayla temasa geçer.
Ürünün ambalajına basılacak barkod sembollerinin büyüklüğü, numarası ve diğer gerekli olabilecek özellikler ortaklaşa belirlendikten sonra, masterfilm üreticisi firma hazırlamış olduğu EAN standartlarına uygun masterfilmi firmaya teslim eder.
Firma bu masterfimi ambalajlarını basacak olan matbaacısına verir ve basılmasını sağlar. Barkod hakkında gerekli olabilecek her türlü bilgiyi vermek, baskı için uygun büyüklüğün ve yerin belirlenmesi, deneme baskılarının okunabilirliğinin ve standartlara uygunluğunun ölçülmesi, gerekli olabilecek pek çok hizmeti verme; Bilgi hizmet sağlayıcı veya masterfilm üreticisi firmaların görevidir.

Üyelik:
Firma kazanmışolduğu üyeliği devam ettirebilmek, diğer bir deyişle kendisine tahsis edilen firma kodunu devamlı kullanabilmek için bazı şartları yerine getirmek durumundadır.
a)T.O.B.B. tarafından Ekim ayında belirlenen aidatı, o yıl içinde ödenmediğinde,
b)Barkodlarını bir Bilgi hizmet sağlayıcı veya Masterfilm üreticisi firmaya hazırlatmış olsa bile T.O.B.B.'ne başvururken vereceği taahütnameye aykırı davranan üyenin firma kodu iptal edilir.

Yıllardır Türkiye Odalar ve Borslar Birliği-Milli Mal Numaralama Merkezi Danışman firması olarak ülkemizde barkod kullanan 2500' ün üzerinde firmayı barkodla tanıştıran firmamız, profesyonel cihazlarla donatılmış uzman kadrosuyla firmanıza da hizmet sunmaya hazırdır.

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3

Bağlantılar

 

İletişim

Hasan Önel Cad. No:69
Firuzköy - Avcılar- İstanbul

Tel:    +90 212 690 0014
Gsm: +90 530 330 7000
Fax:   +90 212 690 3536
Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.